top of page
fysio mix-77-min.jpg

Huisregels

• Bij het eerste bezoek dienen wij uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs 
• Per verzekeraar en per polis kan de vergoeding voor fysiotherapie verschillen. Fysiomix draagt geen 
verantwoordelijkheid hiervoor. 
• Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur uw afspraak te annuleren. Niet- nagekomen afspraken kunnen niet in 
rekening worden gebracht bij uw verzekeraar. Fysiomix is in dat geval gerechtigd de kosten voor de gereserveerde 
tijd bij u in rekening te brengen. 
• Neem, óók wanneer u de afspraken zelf bijhoudt, bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee. De therapeut kan 
dan daarop de volgende afspraak noteren om misverstanden te voorkomen. 
• Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer 
plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 
• Wij vragen u begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We proberen de wachttijd tot 10 minuten te 
beperken. Mocht het anders zijn stelt uw therapeut u hiervan op de hoogte
• Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 
• Fysiomix behoudt zich het recht voor om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand. 
• Fysiomix stelt het op prijs als bij drukte in de wachtruimte minder valide cliënten een zitplaats krijgen. 
• Fysiomix aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de 
instructies hebben gehouden. 
• Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte. 
• Fysiomix is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. 
• Na gebruik van de beschikbare lectuur, deze a.u.b. terugleggen als u de wachtruimte verlaat. 
therapeut u hiervan op de hoogte. 
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, 
politie) op te volgen.
• In de praktijk mag niet worden gerookt. 
• Huisdieren worden niet toegelaten in de praktijk. 
• Een ieder dient de persoonlijke hygiëne in acht te nemen. 
• Bij gebruik van de oefenruimte dient u schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek mee te nemen. 

Na een fysiotherapeutisch consult of een of meerdere behandelingen kan aan patiënten/cliënten een declaratie 
worden gezonden. 


Teneinde misverstanden te voorkomen volgen op de achterzijde de betalingsvoorwaarden. 
Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push-bericht en kunt u 
gebruik maken van de Afspraken App. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze 
kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en 
nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden 
voor bepaalde serviceberichten

Huisregels

bottom of page